Dagordning

Hela dagordningen
Valärende
§21.5 Utbildningsminister
§21.6 Vice cafémästare
§21.7 Valberedningsledamöter
§21.8 Valberedningssuppleanter
§21.9 Studierådsordförande för teknisk fysik
§21.10 Studierådsordförande för teknisk matematik
§21.11 Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap
§21.12 Revisorsuppleant
Meddelande

Höstterminsmöte 2023

Erik af Klinteberg 14:07, 23 mar 2021

Innan mötet

  1. Skaffa ett konto på vårt digitala röstsystem via länken fsektionen.se/rostsystem. Du måste använda din skolmail! (ex. ab1234cd-s@student.lu.se). Kolla denna mailens skräppost om ni inte har hittat ert bekräftelsemail eller er röstkod!
    1. Läs handlingarna på fsektionen.se/sida/forum

Mötesdagen

  1. Kom till möteslokalen MA:7 innan 17:59 (..)
  2. Kom förberedd med ett skapat rostsystem-konto och Mecenatkortet tillgängligt på din telefon.

Röstning

  1. Vid vissa frågor sker röstning med acklamation. Då frågar mötesordförande först om mötet är för ett förslag, och då svara man "Ja" om man är det, och sedan frågar mötesordförande om någon är emot, och då svarar man "Ja" om man är det. Sedan avgör mötesordförande vilket alternativ som hade mest stöd och klubbar detta.

  2. Sluten votering kan alltid begäras och sker över rostsystem. Detta görs genom att begära ordet vid votering och be om sluten votering.

Ordningsfrågor

  1. En ordningsfråga är en fråga som ej berör sakfrågan utan endast procedurerna kring ärendet. Ordningsfrågor bryter talarlistan men bör endast användas sparsamt, exempelvis om du vill ha paus, streck i debatten eller om något kring mötet är oklart.
  2. Exempel på vanliga ordningsfrågor: Streck i debatten, Sakupplysning, Har alla bestämt sig i frågan.
  3. För att lägga en ordningsfråga kan man antingen skicka in den genom en av informationskanalerna till mötespresidiet eller genom att räcka upp handen och säga "Ordningsfråga".

I sektionens tjänst, Hanna Areskoug, Sekreterare 2023

Välkommen till Röstsystem!

Jakob Navrozidis 18:50, 27 mar 2016

Klicka här för att få veta hur Röstsystem fungerar, och vad du behöver göra inför mötet!